Kontorlandskaber – beplantninger

Skrevet af &  kategoriseret under .


Kontorlandsskaber i grønt selskab

Ny Ph.d-afhandling dokumenter, at planter og blomster på kontoret har positiv indvirkning på arbejdsmiljøet

Mens det er en velkendt sag, at planter forbedrer indeklimaet, har forskningen kun i mindre målestok beskæftiget sig med, hvordan planter og blomster spiller ind på selve arbejdsmiljøet. Og det på trods af, at planter og blomster er en naturlig del af indretningen på mange kontorarbejdspladser.

Planter som social støtte
Det er Jane Dyrhauge Thomsen innovationskonsulent ved det teknologiske serviceinstitut AgroTech, som har kortlagt planters betydning for det psykosociale arbejdsmiljø på baggrund af undersøgelser foretaget på to danske kontorarbejdspladser.

– Planter og blomster har en særlig symbolværdi, der gør, at de bruges til at vise social støtte – både mellem medarbejderne og mellem ledelsen og medarbejderne i dagligdagen på kontoret,

fortæller Jane Dyrhauge Thomsen og fortsætter,

– Det er velkendt fra arbejdsmiljøforskningen, at social støtte er vigtig for medarbejdernes trivsel og desuden beskytter mod helbredsproblemer som fx depressioner, stress og hjertekarsygdomme.

– Så sagt på en anden måde, er det glade budskab, at planter er med til at fremme medarbejdernes generelle trivsel og sundhed,

fastslår Jane Dyrhauge Thomsen.

Planter gavner fællesskabet
Resultaterne fra ph.d.-projektet dokumenterer endvidere, at brug af planter mellem medarbejderne, som fx når medarbejderne passer hinandens planter eller forærer hinanden planter og blomster bidrager til, at medarbejderne oplever et positivt fællesskab på arbejdspladsen.

Fakta:
Begrebet kontorlandskaber stammer tilbage til 1960erne, hvor planter blev indført på storkontorer for at forbedre arbejdsmiljøet og medarbejdertilfredsheden.
PhD-projektet, “Plants for a better life” er finansieret af Danske Prydplanter, Det Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet og Research School of Horticultural Sciences og lavet i et samarbejde mellem KU og RUC.

Artikel: Planter som coach på arbejdspladsen-Floradania